Barne- og ungdomslitteratur

Litteratur

Gro Dahle og Svein Nyhus : Blekkspruten, 2016
Gro Dahle og Svein Nyhus : Snill, 2002
Gro Dahle og Svein Nyhus : Sinna mann, 2003
Levi Pinfold : Svarte hunden, 2012 (The black dog, 2011)
Kari Stai : Jakob og Neikob, 2008
Kvammen, Anders N. : Ungdomsskolen, 2016
Lillegraven, Ruth: Eg er eg er eg er, 2016
Vågnes, Øyvind : Den vesle blå hvalen, 2016
Ørbeck-Nilssen, Constance : Jeg kan følge deg hjem, 2015
Øvsteng, Gyrid Axe : Førstemamma på Mars, 2013
Kinney, Jeff : En pingles dagbok, 2009
Renberg, Tore : Jenny, 2016


Om litteraturformidling

Elise Seip Tønnesen (red.) : Jakten på fortellinger. Barne og ungdomslitteratur på tvers av medier, 2014

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a note:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...